Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Kapás Edit (továbbiakban Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

1. Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: Kapás Edit
 • Székhely: 2060 Bicske Csákvári út 13 K/2 ház
 • Adószám: 8323063923
 • Szabályzat nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: kapasedit55@gmail.com
 • Telefonos elérhetőség: +36 30 473-7236 
 • Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-133864/2017
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1995.évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001.évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008.évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011.évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 94/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Adatkezelő vállalja Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.